IZRABLJENA MOTORNA VOZILA


Prevzem izrabljenih motornih vozil in izdaja potrdila o uničenju vozila, v skladu z Uredbo o izrabljenih vozilih (UL RS 32/11). Na podlagi predhodnega dogovora se lahko uredi tudi odvoz karamboliranih in nevoznih vozil ter hrambo. Razgradnja je brezplačna.


Dokumenti, ki so potrebni za predajo vozila׃

    • osebni dokument lastnika vozila,

    • prometno dovoljenje,

    • pooblastilo lastnika vozila, v primeru, da le ta ni osebno prisoten.    Obrat za razstavljanje izrabljenih vozil:

    Prevzeta izrabljena vozila se razstavlja in predeluje v obratu za razstavljanje. Postopek predelave poteka po naslednjih korakih:

    • osuševanje in odstranitev nevarnih sestavnih delov in materialov,
    • razstavljanje,
    • razvrščanje po materialih in recikliranje ter
    • ponovna uporaba, predelava in odstranjevanje.